coaching relacji z soba net2COACHING RELACJI Z SOBĄ I BLISKIMI

Czy choleryk jest zawsze zły?
Czy introwertyk zamyka się w sobie?
Jak flegmatyk może zainteresować melancholika?

 

Na te i inne nurtujące pytania odpowiedzi znajdują się w tej książce. Razem z Beatą zapraszamy do fascynującej podróży w głąb ludzkiego umysłu, aby nie tylko łatwiej zrozumieć siebie, ale i lepiej budować relacje z innymi.
Często zadajemy sobie pytanie: kim jesteśmy? Skąd u nas takie, a nie inne cechy charakteru? Dlaczego niektórzy ludzie są do nas podobni, a inni tak zupełnie różni? Autorki postanowiły się zmierzyć z tematem własnego Ja, rozmawiając o tym, co decyduje o kształcie osobowości, jak ważną rolę pełni temperament i na ile sami możemy wpływać na swój charakter. Książka jest zapisem ich dyskusji, która nie tylko wciąga, ale też pozwala się na chwilę zatrzymać i zastanowić nad tajnikami własnej osobowości. Pomoże ci ona:
odkryć i zrozumieć, kim jesteś;
zaakceptować i polubić siebie;
budować zdrowe relacje z ludźmi;
żyć w zgodzie ze sobą i ze światem.

 

 

Spis treści:

Część 1 – Relacje z sobą

Rozdział 1 – Temperament – co to takiego?
Rozdział 2 – Temperament i maski, które nakładamy
Rozdział 3 – Filary świadomości
Rozdział 4 – Budowanie poczucia własnej wartości
Rozdział 5 – Temperament i asertywność
Rozdział 6 – Batonik na zastępstwie, czyli o przybieraniu na wadze
Rozdział 7 – Toksyczny temperament

Część 2 – Relacje partnerskie

Rozdział 8 – Miłość, czyli jak kochają temperamenty
Rozdział 9 – Koniec miłości czy koniec cierpliwości? Rozstania i powroty
Rozdział 10 – Przeciwieństwa się przyciągają


Historię temperamentu rozpoczął grecki filozof i lekarz Hipokrates, który określił zdrowie jako stan zależny od czterech soków organizmu: krwi, flegmy, żółci czarnej i żółtej. Pół tysiąca lat później kolejny grecki lekarz Galen powiązał przewagę jednego z soków w organizmie z określonymi sposobami zachowań i w ten sposób wyodrębnił pierwszą typologię temperamentu:

Sangwinik (z łaciny: Sanguis - krew) – wesoły, pogodny, towarzyski, gadatliwy, niezorganizowany, zapominalski;

Choleryk (greckie chole - żółć) – porywczy, niewyrozumiały, energiczny, urodzony przywódca, człowiek czynu;

Melancholik (greckie melas chole - czarna żółć) – perfekcjonista, uczuciowy, wrażliwy, wierny przyjaciel, podatny na depresje;

Flegmatyk (greckie phlegma - flegma) – powolny, zrównoważony, dowcipny, pogodny, obserwator, nieangażujący się, dyplomatyczny;


Pod pojęciem temperamentu należy rozumieć podstawowe, stałe czasowo cechy osobowości, które wyrażają się w zachowaniu, które podlegają zmianom zachodzącym pod wpływem dojrzewania i starzenia się oraz niektórych czynników środowiskowych. Zatem temperament to zespół wrodzonych cech, który są podstawą kształtowania się i rozwoju osobowości.
Temperament ma podłoże biologiczne, dlatego różnice indywidualne w cechach temperamentu są częściowo zdeterminowane genetycznie.

„Gdy dwoje ludzi myśli tak samo, jedno z nich jest zbędne.” – W. Churchill

Poznając swój temperament oraz mechanizmy nim rządzące, poznajemy swoje mocne strony i lepiej uświadamiamy sobie słabe strony. Znajomość siebie i umiejętność rozpoznawania temperamentów to już nie niecodzienne hobby. To wręcz konieczność dla każdego, kto chce efektywnie i szczęśliwie żyć i pracować.

 

Książka jest już dostępna w księgarniach.

Jeśli życzysz sobie egzemplarz z dedykacją, napisz do mnie.

 

 

Zapraszam do lektury.

Małgorzata Krawczak

coachingiCzym jest coaching?

Coaching to specyficzny, integralny system pracy, który pomaga zrozumieć wszystko, co związane jest z człowiekiem i jego relacjami z innymi ludźmi w kontekście życia osobistego i zawodowego.

Coaching, jako starannie przemyślana metodologia wspierania rozwoju człowieka, to narzędzia, które rozwijają postawy adekwatne do indywidualnych kompetencji i zasobów zarówno liderów, jak i pracowników. Powód, dla którego dziś organizacje zatrudniają coachów, wyraźnie się zmienił. Dawniej głównym celem była zmiana toksycznych zachowań menedżerów na „szczycie”. Dziś jest to przede wszystkim rozwój „talentów” w organizacji, oraz wspieranie menedżerów w okresie zmiany.

Pod wieloma względami osiągamy coraz więcej; szybkość życia, rozwoju technologii na to pozwala. Pytanie, czy zawsze osiągamy to, co najważniejsze? A odpowiedź uwarunkowana jest przyjętymi przez nas wartościami i przekonaniami, które nie zawsze mieszczą się w racjonalnym podejściu do danej sprawy. To wartości budują naszą świadomość, a przekonania ją modelują. A zatem, jakie mamy wartości i przekonania? Jak bardzo nas one wzmacniają i jak mocno osłabiają?

Nie jesteśmy tak efektywni, jak byśmy tego pragnęli. Mimo doskonałych szkoleń nie radzimy sobie z intensywnością zmian, zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym. Na dodatek, intensywność zmian funduje nam ciągły stres, za który płacimy własnym zdrowiem. Dzieje się tak, ponieważ szkolenia przekazują nam ogromną wiedzę na dany temat i tylko fragmentaryczną na temat indywidualnych możliwości korzystania z tej wiedzy. Uczestnicy szkoleń różnią się między sobą priorytetami, stopniem zaangażowania oraz podejściem do tematu. Coaching pozwala to wychwycić i odpowiednio wykorzystać.

Kim jest coach

Jeżeli jazda rowerem byłaby metaforą życia, to jeśli mamy lęki przed jazdą rowerem, to od tego są terapeuci, psychologowie i psychiatrzy. Doradca pomoże dobrać nam najlepszy rower, a coach będzie biegł przy nas tak długo, aż samodzielnie nauczymy się jeździć. Zatem coach odpowiednio łączy w sobie cechy zarówno trenera osobistego, jak i mentora. Narzędziem coacha są pytania, których używa, aby osobie zainteresowanej własnym rozwojem, pomóc sięgnąć do własnego potencjału (talent, zaufanie do siebie i swoich możliwości, poczucie własnej wartości), co ułatwia osiąganie zamierzonych rezultatów we wszystkich dziedzinach życia. Coach tworzy właściwą atmosferę, aby podczas procesu coachingowego osoba coachowana przejęła odpowiedzialność za swoje dokonania i zobowiązania. Życie człowieka rozgrywa się na dwóch głównych płaszczyznach, prywatnej i zawodowej, w obrębie których funkcjonują cztery obszary: fizyczny, umysłowy, duchowy i cienia. Cień to to, co w nas nieświadome. I właśnie w uświadomieniu sobie nieświadomego i należytym zrozumieniu tego, niezbędny staje się coach.

Gdy czasy są dobre, to są dobre. Gdy czasy są trudne, to należy szukać nowych możliwości rozwoju i wzbudzać w sobie dodatkowy potencjał. I w tym pomaga coach.

Jak pracuję jako coach?

Indywidualnie z daną osobą podczas tzw. sesji coachingowych. Aby dana osoba mogła efektywnie przepracować w sobie ważne kwestie, potrzebny jest proces, czyli ok. 6-12 sesji ok. 90-minutowych, w trakcie którego osoba coachowana poznaje siebie, swoje zasoby i tym samym wzmacnia swoje poczucie własnej wartości i nabiera większej pewności w działaniu.

Grupowo w formie warsztatów coachingowych, na których pojawia się minimum wiedzy koniecznej po to, aby każdy z uczestników wydobył z siebie maksimum wiedzy o samym sobie. Takie warsztaty prowadzę dla grup ok. 8-12 osobowych. Podczas warsztatów każdy pracuje nad sobą i uświadamia sobie swoje zasoby oraz możliwości ich wykorzystania w życiu, przy jednoczesnym korzystaniu z wiedzy i doświadczeń płynących z grupy.

Podczas pracy coachingowej, wśród różnych narzędzi coachingowych, bardzo chętnie wykorzystuję wizualizację, storytelling oraz metodę Points Of You™, któtrej jestem certyfikowanym trenerem. 

Obszarem mojej pracy coachingowej jest:

  • life coachingw tym obszarze pracuję z ludźmi nad odbudowywaniem ich poczucia własnej wartości poprzez poznawanie siebie, definiowanie własnych potrzeb i wartości, rozpoznawanie ograniczających przekonań i praca nad nimi oraz rozumienie i nazywanie relacji, które tworzą z sobą i innymi;
  • coaching kariery – w tym obszarze pracuję z ludźmi nad ich potencjałem, eksponowaniem mocnych stron i poszerzaniem horyzontów myślowych, oraz nad tworzeniem wizji przyszłości i misji działania;